Pályázat

szechenyi 2020 300

Fenntartható városi környezet elősegítése Ajka városában

A támogatás összege: 1.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Tájékoztatás

figyelem s
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

A naprakész információkért kérjük, egyeztessen Ügyfélszolgálatunkkal!

Szíves megértésüket köszönjük!

„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Minőség- és környezet politika

Az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási, közszolgáltatói tevékenységben közreműködőként nagy hangsúlyt helyez az általa szerződésben vállalt kötelezettségek kifogástalan teljesítésére, az érdekeltek kifejezésre juttatott igényeinek maradéktalan kielégítésére és a környezettudatos szolgáltatás megvalósulására, a környezetünk védelmére.


Mozgatórugónk a folyamatos tökéletesítés és fejlesztés, mely a mindenkori elvárások és követelmények felderítésével elősegíti, hogy az érdekelt felek látens igényeit is teljesítsük.


Szervezetünk céljait, előirányzatait és a megvalósításukra létrehozott programokat időszakonként felülvizsgáljuk, valamint lebontjuk a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára, továbbá ezen célkitűzéseket valamennyi alkalmazottunkban tudatosítjuk.


Minden alkalmazottunk számára biztosítjuk a folyamatos szakmai és minőségügyi, környezetvédelmi képzés lehetőségét, hogy a minőség és a környezeti teljesítés javításában aktívak és eredményesek legyenek. Elvárjuk, hogy személyes tudásukkal és felelősségükkel járuljanak hozzá a cég sikeréhez.


A szolgáltatás minőségére jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát cégünk úgy szabályozza, hogy annak eredménye az érdekeltek igényei maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen.


Hulladékgazdálkodási tevékenységünk során törekszünk a környezetterhelés és a költségek csökkentésére. Ennek teljesülése érdekében:

• Elemezzük a tevékenységünkkel kapcsolatos környezeti tényezőket, és megvizsgáljuk azok hatásait, illetve meghatározzuk melyeknek lehetséges jelentős befolyása a környezetre.
• Az integrált irányítási rendszer működése során meghatározzuk a működésben rejlő kockázatokat és lehetőségeket.
• Társaságunk tevékenységére, jelentős tényezőinkre vonatkozó jogszabályok, szabványok által meghatározott előírásokat, valamint az általunk vállalt egyéb követelményeket maradéktalan betartjuk és alkalmazzuk.
• Környezeti teljesítményünket folyamatosan vizsgájuk, mérjük


Meggyőződésünk, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer működtetésével hosszú távon csökken a környezetvédelmi kockázat, és kedvezőbb pozícióba kerül a cég Hulladékgazdálkodási feladatkörben, valamint kedvezőbb lesz az „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. megítélése, a a szolgáltatást igénybevevő lakosság, a megbízó szervezetek és az érintett hatóságok részéről.

 

Péter Gábor, ügyvezető


Ajka, 2018. augusztus 01.


Hivatalos dokumentumok: