Pályázat

szechenyi 2020 300

Fenntartható városi környezet elősegítése Ajka városában

A támogatás összege: 1.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Tájékoztatás

figyelem s
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

A naprakész információkért kérjük, egyeztessen Ügyfélszolgálatunkkal!

Szíves megértésüket köszönjük!

„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Közszolgáltatás földrajzi elhelyezkedése

Szolgáltatási körzetünk:

 

A hatályos önkormányzati rendelet a település nevére kattintva olvasható, nyomtatható és letölthető:

Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bodorfa, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Dáka, Devecser, Döbrönte, Egeralja, Farkasgyepű, Ganna, Gyepükaján, Halimba, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kislőd, Kispirit, Kolontár, Külsővat, Magyarpolány, Marcalgergelyi, Nagyalásony, Nagypirit, Nemeshany, Nemesszalók, Németbánya, Noszlop, Nyárád, Nyirád, Oroszi, Öcs, Pápadereske, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Szőc, Tüskevár, Úrkút, Vid, Vinár

A megelőző évek önkormányzati rendeletei
(a település nevére kattintva olvasható, nyomtatható és letölthető):

Adorjánháza - 2010, Adorjánháza - 2015, Adorjánháza - 2016 , Ajka - 2010 , Ajka - 2013, Apácatorna - 2010, Apácatorna - 2015, Bakonyjákó - 2010, Bakonyjákó - 2013, Bakonypölöske - 1997, Bakonypölöske - 2014, Bodorfa - 2011, Bodorfa - 2016, Borszörcsök - 2011, Csögle - 2010, Csögle - 2015, Csögle - 2016, Dabrony - 2009, Dabrony - 2015, Dáka - 2011, Dáka - 2014, Devecser - 2004, Döbrönte - 2011, Döbrönte - 2014, Döbrönte - 2017, Egeralja - 2010, Egeralja - 2015, Egeralja - 2016, Farkasgyepű - 2010Farkasgyepű - 2011Farkasgyepű - 2012Farkasgyepű - 2014, Ganna - 2003, Gyepükaján - 2011, Gyepükaján - 2016, Halimba- 2011, Halimba - 2013, Iszkáz - 2000, Iszkáz - 2010, Iszkáz - 2015, Kamond - 2008, Kamond - 2015, Kamond - 2016, Karakószörcsök - 2008Karakószörcsök - 2015Karakószörcsök - 2016, Kerta - 2015, Kerta - 2016, Kisberzseny - 2010, Kisberzseny - 2015, Kisberzseny - 2016, Kiscsősz - 2015, Kislőd - 2008, Kislőd - 2010, Kislőd - 2015, Kispirit - 2002, Kispirit - 2010, Kispirit - 2015, Kolontár - 2000, Kolontár - 2015, Külsővat - 2010, Külsővat - 2011, Külsővat - 2014, Külsővat - 2016, Magyarpolány - 2008Magyarpolány - 2010Magyarpolány - 2015, Marcalgergelyi - 2011Marcalgergelyi - 2014, Nagyalásony - 2015, Nagypirit - 2002, Nagypirit - 2010, Nagypirit - 2015, Nemeshany - 2011, Nemeshany - 2016, Nemesszalók - 2011Nemesszalók - 2014Nemesszalók - 2016, Németbánya - 2010, Németbánya - 2012, Németbánya - 2013, Noszlop - 1996, Noszlop - 2010, Noszlop - 2016, Nyárád - 2011, Nyárád - 2014, Nyirád - 2010, Nyirád - 2015, Nyirád - 2016, Oroszi - 1997, Öcs - 2002, Öcs - 2010, Öcs - 2013, Pápadereske - 2011, Pápadereske - 2014, Pápasalamon - 2011, Pápasalamon - 2014, Pilisszentiván - 2013, Pusztamiske - 1997, Pusztamiske - 2015, Somlóvecse - 2015, Szőc- 2011, Szőc - 2015, Szőc - 2016, Tüskevár - 2010, Tüskevár - 2015, Úrkút - 2002, Úrkút - 2014, Úrkút - 2016, Vid - 2015, Vinár - 2011, Vinár - 2014

Lakossági hulladékkezelés

Az Avar Ajka Kft. alaptevékenységét a kommunális szolgáltatás területén látja el az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként, elsősorban a lakosság részére, illetve ipari társaságok és intézmények számára végzi a kommunális hulladék szállítását, ártalmatlanítását.

A lakosság által igénybe vett hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet a helyi önkormányzatokkal kötött szerződésekben rögzítettek szerint végezzük. Ez a szerződés szabályozza a gyűjtési napokat, az igénybe vehető edényzetet, a többletszolgáltatásokat és a díjakat is.


A hulladék gyűjtése járattervnek megfelelően történik, mely során csak a szabvány hulladékgyűjtő edényben lévő hulladék kerül elszállításra. A keletkező többlethulladék gyűjtése és elszállítása előzetes megrendelés alapján, illetve emblémás hulladékgyűjtő zsákokból történik, melyek megvásárolhatók az Ügyfélszolgálati irodában.

Kukás rendszerű gyűjtőjárat ürítési napjai:

  • Ajka város utcaszintű járatlap letölthető innen,
  • Devecser város utcaszintű járatlap letölthető innen,
  • egyéb települések járatlap letölthető innen.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően, Ajka város magasan beépített területein heti kétszeri, a családi házas kertvárosi területeken, és a többi településen heti egyszeri az ürítési gyakoriság.

Lakossági szerződéssel kapcsolatos információk:

  • Új szerződő bejelentése


Gyűjtőkörzetünk területén újonnan épült ingatlanon, vagy új beköltözés esetén szerződéskötés az igénybejelentő adatlap kitöltésével és ügyfélszolgálatunk részére történő eljuttatást követően történik. A szolgáltatást a bejelentést követő első ürítési napon indítjuk.

Igénybejelentő lap letölthető a Hasznos linkek, Lakossági dokumentumok mappájából.

  • Szerződésmódosítás


Érvényes szerződés módosítása edényméret-, névváltozás, fizetési mód változása esetében, a szerződésmódosítás adatlap kitöltésével és részünkre történő eljuttatásával lehetséges. A szerződés a bejelentést követő hónap első napjától kerül módosításra.

A szerződésmódosítási adatlap letölthető a Hasznos linkek, Lakossági dokumentumok mappájából.

  • Lakatlan ingatlan, szüneteltetés bejelentése


A hatályos önkormányzati rendeletek alapján azon az ingatlanon, amely 90 napnál hosszabb ideig lakatlan és a lakatlanság tényét előre, legalább 15 nappal korábban, írásban bejelentik a Szolgáltatónak, lehetőség van a szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetés időszaka minimum 90 nap, maximum egy év lehet. Az ingatlantulajdonos a használaton kívüliséget utólagosan a mentesített időszakra vonatkozó víz vagy elektromos áram elszámoló számlával, legkésőbb a következő év április 20-ig igazolja a részünkre. Igazolás hiányában a lakatlan státuszt megszüntetjük és a hulladékszállítást visszamenőlegesen kiszámlázzuk.
Ha ismételten életvitelszerűen használatba kerül az ingatlan, a szolgáltatás indításához az igényt előre, írásban kell jelezni Ügyfélszolgálatunk felé.

A lakatlanság, szüneteltetés bejelentőlap letölthető a Hasznos linkek, Lakossági dokumentumok mappájából.

  • Tulajdonos változása


Tulajdonos változás, vagy egyéb ok esetén, ha változik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett személye, úgy e változást az érintettek együttesen kötelesek bejelenteni az Ügyfélszolgálaton. E bejelentés elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra az eredeti tulajdonos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége áll fenn.

A tulajdonos változását bejelentőlap letölthető a Hasznos linkek, Lakossági dokumentumok mappájából.

Közszolgáltatási tevékenységünket a szerződött önkormányzatokkal szoros együttműködésben végezzük, ezért a szerződésekkel kapcsolatos minden változáshoz az önkormányzat igazolása szükséges.

Számlázással, szerződéssel kapcsolatos kérdéseivel keresse elérhetőségeinken Ügyfélszolgálatunkat, ahol ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére.


Lomtalanítás

Működési területünkön a kommunális hulladék rendszeres begyűjtésén kívül egyéb hulladékbegyűjtési akciókat is szervezünk. Ide tartozik az évenként 1 alkalommal megrendezésre kerülő ingyenes lomtalanítás.

Lakossági lomtalanítás:

Ajka és Devecser város területén a lakosság részére, családi házas övezetben, háztartásonként előzetes bejelentés alapján előre egyeztetett időpontban biztosítjuk ezt a lehetőséget március 1-től november 30-ig terjedő időszakban évente egyszer. A lomtalanítási igénybejelentéseket ügyfélszolgálatunkon, elérhetőségeinken tehetik meg az ingatlantulajdonosok. Munkatársaink az előre bejelentett címekről, maximum 0,5 m3 lomot szállítanak el.


További településeinken a helyi önkormányzattal közösen kerül megszervezésre és lebonyolításra a lomtalanítás, amelynek keretében évente egyszer, egy előre meghirdetett napon lomtalanítjuk a település minden, az igénybevételre jogosult háztartását. A lomtalanítás ebben az esetben is március 1. és november 30. között kerül lebonyolításra.


Hulladékudvarunkban szintén lehetőség van a lom jellegű hulladék díjmentes átadására, amelyet azon ügyfeleinknek tudunk biztosítani évente egyszer, akik érvényes szerződéssel rendelkeznek, nincs díjtartozásuk, és adott évben más díjmentes lomtalanítási lehetőséget nem használtak ki.
A díjmentesen átadható mennyiség 0,5 m3, ezen mennyiség felett térítésköteles.

Társasházi lomtalanítás:

Ajka belterületén a magasan beépített területen a társasházaknak előzetes egyeztetés alapján lomtalanítás céljára, a társasház által kommunális hulladék gyűjtésére rendszeresen használt 1.100 literes konténerek darabszámával megegyező darab 7 m3-es konténert biztosítunk.

Mi is tekinthető lom hulladéknak?

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen keletkezett lakossági darabos hulladék, amely mérete vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el a mindennap használt gyűjtőedényben (kukában).


Néhány példa a lomhulladékra: bútordarabok, asztal, szék, ágy, ágybetét, matrac, bőrönd, szőnyeg, szőnyegpadló, játékok, kerti bútor, háztartási edények, tárolóeszközök.


Nem helyezhető ki: ömlesztett anyag, építési-bontási törmelék, rothadó anyag (élelmiszer, növényi maradék), állati eredetű hulladék (állat tetem, trágya, alom), elektronikai hulladék, veszélyes hulladék (akkumulátorok, elemek, gyógyszermaradék, növényvédő szer maradék, gép, járműbontási alkatrészek, stb.).