Tájékoztatás

figyelem s
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

A naprakész információkért kérjük, egyeztessen Ügyfélszolgálatunkkal!

Szíves megértésüket köszönjük!

Pályázat

szechenyi 2020 300

Fenntartható városi környezet elősegítése Ajka városában

A támogatás összege: 1.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Panaszkezelési Szabályzat

Társaságunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége ellátásával kapcsolatos eljárás ellen felmerült, megfogalmazott egyértelmű igényt panaszként kezeljük, amennyiben beazonosítható a panaszos, a panasszal érintett ingatlan címe és a panasz tárgya.
A közszolgáltatótól történő általános tájékoztatás és állásfoglalás kérése, valamint méltányossági eljárás igénylése nem minősül panasznak.

Társaságunk a panaszkezelés során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai szerint jár el.
A törvényi előírások betartása és az jogszabályok változásainak folyamatos követése érdekében Társaságunk fogyasztóvédelmi referenst alkalmaz.

A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése.
A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Panaszkezelési szabályzatunk letölthető: innen